امروز : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سامانه سپید پیام

سامانه سپید پیام

سامانه وضعیت تحصیلی دانش آموزان و ارسال پیامک کارنامه حضور و غیاب

مهارت‌های برنامه ریزی و انضباط شخصی دانش‌آموزان یادگیری آن‌ها را تسهیل می‌کند

مهارت‌های برنامه ریزی و انضباط شخصی دانش‌آموزان یادگیری آن‌ها را تسهیل می‌کند بنابراین این مهارت‌ها می‌توانند به دانش‌آموزان آموخته شوند. دانش‌آموزانی که از انضباط شخصی برخوردار هستند و برای انجام امور روزمره زندگی از تحصیل و سرگرمی و سایر امور از برنامه ریزی استفاده می‌کنند، بیشتر از سایر دانش‌آموزان به موفقیت دست می‌یابند بنابراین آموزش مهارت‌های مدیریت وقت و برنامه ریزی می‌تواند جزئی از برنامه درسی مدارس باشد.

 

خلاقیت دانش‌آموزان می‌تواند تقویت شود. امروزه می دانیم که خلاقیت پدیده‌ای ذاتی و غیر قابل تغییر نیست. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق یک برنامه آموزشی مناسب و رویکرد مثبت معلم، خلاقیت و تفکر جانبی خود را تقویت نمایند استفاده از برنامه‌های هنری و تفکر و بحث آزاد می‌تواند در تقویت قوای خلاقیت دانش‌آموزان مؤثر باشد.

© کلیه حقوق این سایت متعلق به سامانه سپید پیام می باشد
Top